Zespół

Ks. Zbigniew Łukasik

Aleksandra Szulczewska

Agnieszka Ciesielska