Sztuka sakralna

Wystawa zlokalizowana na parterze danego kolegium, mieszcząca się w salach zachowujących układ zabytkowego wnętrza. Zgromadzone na niej zabytki sztuki sakralnej ukazują bogate dziedzictwo diecezji na Kujawach od jej początków po czasy współczesne. Wystawę rozpoczyna dział archeologiczny prezentujący zbiory księży Chodyńskich.

W Sali inkunabułów zgromadzono dokumenty pergaminowe z pieczęciami, pięknie iluminowane inkunabuły o barwnych inicjałach oraz starodruki ukazujące rozwój technik tworzenie książek. Jest tu również kopia aktu erekcyjnego włocławskiego seminarium duchownego z 1569 r, wystawionego przez biskupa Stanisława Karnkowskiego oraz kopia Bulli papieża Eugeniusza III mówiącej o początkach diecezji na Kujawach. Sztukę gotyku reprezentuje zespół rzeźb m.in. Madonny z Dzieciątkiem, Piety i grupy Świętej Anny Samotrzeć. Wyróżniają się dwie płaskorzeźbione postacie świętych, pochodzące zapewne z gotyckiego tryptyku. Kolekcję uzupełniają zróżnicowane stylowo dwa obrazy Madonny z Dzieciątkiem oraz unikalny kartusz herbowy z nagrobka Rafała z Leszna (odlew z brązu). W sieni pałacowej, będącej najbardziej okazałym z zachowanych pomieszczeń znajdują się min. portrety biskupów włocławskich oraz zabytkowe szaty liturgiczne. Kolejna sala prezentuje sztukę sarmacką, ukazując portret trumienny – specyficzny i właściwy tylko dla polskiej nacji wytwór, będący świadectwem ówczesnego, sarmackiego pojmowania odwiecznych praw życia i śmierci. 

W gablotach eksponowana jest część dużej kolekcji medali pamiątkowych i okolicznościowych – medale upamiętniające wybitnych papieży, ważne wydarzenia z historii Polski i wybitnych Polaków. Ekspozycje Sali barokowej stanowi cenna kolekcja obrazów, zakupionych przez biskupa K. Radońskiego, podczas emigracji, wśród których wyróżnia się „Niewierny Tomasz” namalowany przez artystę z kręgu caravaggionistów oraz „Powrót syna marnotrawnego” Guercina z 1666 r. W małym saloniku eksponowany jest komplet rokokowych mebli – kanapa, stolik, dwa fotele i taboret narożny . Na ścianach galeria osiemnastowiecznego portretu, a w przeszklonej witrynie kilka pamiątek po Ojcu Świętym Janie Pawle II. Obrazy o tematyce maryjnej eksponowane są w Sali maryjnej, gdzie obok nich można podziwiać feretron Matki Bożej z Dzieciątkiem, srebrną sukienkę i figurki wotywne.

Wszystkie sale łączy korytarz stanowiący główny trakt komunikacyjny, którego wypełnienie stanowią obrazy o tematyce sakralnej, portrety osób duchownych oraz obrazy świętych. Godny uwagi jest portret proboszcza katedralnego księdza Kwarcińskiego rysowany węglem przez Józefa Mehoffera w 1938 r.