Wsparcie

Zabytkowy budynek i bogata kolekcja wymagają szczególnej opieki i wsparcia. Na bieżąco staramy się dostosowywać naszą ofertę do współczesnych standardów muzealnictwa i rozwijać ofertę kulturalną, tak aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom odbiorców. Dlatego Muzeum Diecezjalne stale się rozwija. Indywidualne podejście do naszych interesariuszy, bogata oferta kulturalna, wykorzystywanie nowoczesnych środków ułatwiających zapoznanie się ze zbiorami, zaangażowany zespół pracowników, zaplanowana strategia rozwoju i prowadzone inwestycje, pozwalają nam na kontynuację tradycji naszych poprzedników i jednoczesne współtworzenie najnowszej historii muzealnictwa w Polsce.

Trwanie i rozwój Muzeum Diecezjalnego we Włocławku nie byłby możliwe bez mecenatu korporacyjnego i indywidualnego. Różne formy współpracy opartej na transparentnych i długofalowych relacjach oraz szeroki zakres działalności kulturalnej, pozwalają nam na przygotowanie zindywidualizowanych ofert dla naszych Partnerów. Każdego dnia z wdzięcznością wspominamy darczyńców, filantropów, mecenasów i partnerów naszego Muzeum.

Mecenat korporacyjny oparty przede wszystkim na sponsoringu umożliwia nam w dużej mierze realizację konkretnych wydarzeń i wystaw oraz prowadzenie inwestycji przystosowujących zabytkowe sale wystawowe do współczesnych wymogów obowiązujących w muzealnictwie i oczekiwań widza.

Mecenat indywidualny pozwala na organizację wydarzeń kulturalnych oraz stałą opieką na zgromadzoną kolekcją (prace konserwatorskie, badania naukowe) i jej rozbudowę (zakup, przekazanie dzieł sztuki).
Zapraszamy do aktywnego współtworzenia programu rozwoju tej wyjątkowej Instytucji o ponad 150-letniej historii. Oferujemy możliwość tworzenia spersonalizowanych planów współpracy, precyzyjnie określających cele wsparcia. Wierzymy, że wspólnie będziemy mogli wypracować rozwiązania dopasowane do potrzeb naszych Partnerów, łącząc bogatą historię ze współczesnymi standardami zarządzania.

Zachęcam Państwa do kontaktu:
ks. Zbigniew Łukasik
dyrektor
tel. 782 113 925
email: dyrektor@mdwloclawek.pl