Konserwacja

Ochrona zbiorów i ich konserwacja należy do podstawowej działalności muzeum. W Muzeum Diecezjalnym we Włocławku działa pracownia konserwacji papieru i skóry.

Pracownia prowadzi konserwację dzieł sztuki na podłożu papierowym i skórze m.in.:

  • księgi rękopiśmienne i drukowane,
  • dokumenty papierowe i pergaminowe,
  • pieczęcie woskowe i ołowiane, tabliczki woskowe
  • grafiki czarno-białe i kolorowe,
  • akwarele, pastele, rysunki, oleodruki, plakaty,
  • atlasy, plany, mapy,
  • skórzane obleczenia książek.

W pracowni są wykonywane prace dotyczące zabytków będących w posiadaniu diecezji oraz na zlecenie prywatnych osób i instytucji zewnętrznych.

Zapraszamy do kontaktu:
Agnieszka Ciesielska
tel.: 606 952 350
mail: konserwacja.papieru@wp.pl

Konserwacja dzieł malarstwa, rzeźby, tkanin jest prowadzona w specjalistycznych zewnętrznych pracowniach konserwatorskich.