Skarbiec

Ekspozycja mieszcząca się w dwóch salach prezentuje zabytki złotnictwa pochodzące z katedry włocławskiej i parafii diecezji włocławskiej, będące w depozycie muzeum diecezjalnego.

Wystawa umożliwia zapoznanie się z sakralną sztuką złotniczą od X w. aż do wieku XIX, ukazuje bogactwo mecenatu Kościoła oraz rolę jaką odegrał Kościół w dziejach kultury artystycznej w Polsce. Prezentowane muzealia, ściśle powiązane z biskupami i kościołami diecezji, są świadectwem rangi, jaką miała niegdyś diecezja kujawska oraz ukazują znaczenie poszczególnych biskupów w dziejach naszego kraju. Wśród nich znajdują się unikatowe wyroby złotnicze na skalę Polski i świata, jak Złota monstrancja z fund. Bpa. M. Łubieńskiego (1638 r.)– jeden z nielicznych wyrobów jubilerskich tej klasy powstałych na terenie Polski, czy też kopia Czary włocławskiej – historycznie związanej z naszym miastem.

Na ekspozycji znajdą się również najstarsze wyroby rzemieślnicze, zachowane do naszych czasów jak: Krzywaśń pastorału bpa. Macieja z Gołańczy (3 ćw. XIII w.), Kielich bpa Macieja z Gołańczy (1 poł. XIV w.), Pierścień bpa Macieja z Gołańczy (XIV w.) – odnalezione na początku XX wieku w grobowcu biskupa, podczas wymiany posadzki i wydobyte na światło dzienne.