Misja

Misją Muzeum Diecezjalnego jest zachowywać, chronić i upowszechniać sztukę sakralną tworzącą historyczne dziedzictwo jednej z najstarszych diecezji w Polsce. Przyczyniając się do wzrostu świadomości wśród społeczeństwa na temat wartości artystycznych, historycznych i naukowych kościelnych zabytków oraz ich wykorzystanie w realizacji misji duszpasterskiej.