Stefan Wyszyński

Stefan Wyszyński jako młody chłopak przyjechał do Włocławka w 1917 r. z mazowieckiej Zuzeli. Tu studiował najpierw w Niższym Seminarium Duchownym, a następnie ukończył Wyższe Seminarium Duchowne i we włocławskiej katedrze 3 sierpnia 1924 r. otrzymał święcenia kapłańskie.

Posługę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz w Katedrze. Po odbyciu studiów specjalistycznych na KUL, pracował mi.in. jako: wikariusz w Przedczu, profesor prawa kanonicznego, socjologii i katolickiej nauki społecznej Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, w Sądzie Biskupim, po II wojnie światowej powierzono mu organizację na nowo WSD, najpierw w Lubrańcu, a następnie we Włocławku.

W roku beatyfikacji została przygotowana specjalna wystawa prezentująca włocławskie lata życia księdza Wyszyńskiego. Obok specjalnych plansz postać księdza kardynała przybliżają zgromadzone zdjęcia, dokumenty, wydawnictwa.