Biblioteka

Biblioteka Muzeum Diecezjalnego we Włocławku gromadzi publikacje z zakresu historii, historii kościoła, historii kościoła, muzealnictwa, ochrony i konserwacji zabytków, archeologii oraz dziedzin pokrewnych.

Zbiór biblioteczny służy przede wszystkim jako warsztat pracy pracownikom Muzeum. W przyszłości planowane jest stworzenie czytelni, w której osoby zainteresowane będą mogły skorzystać z księgozbioru.