Wystawa misyjna

Ekspozycja o wyraźnym przesłaniu informacyjnym, przygotowane przez ks. prał Henryka Kowlaskiego i koło misyjne działające przy WSD we Włocławku.

Na barwnych planszach przedstawiono sylwetki wielkich misjonarzy, którzy głosili Ewangelię na misjach na wszystkich kontynentach. Pokazano postaci największych polskich misjonarzy oraz formy pracy Papieskich Dzieł Misyjnych.

Uzupełnieniem wystawy są przedmioty przywiezione z misji, m. in. ubiory, batiki, drobne rzeźby, maski rytualne.

Wyróżniają się dwie rzeźby Matki Bożej – jedna w czarnym drewnie hebanowym z Ngemelendike z Kamerunu, druga w kości słoniowej z Afryki zachodniej.